Odložení splátek s chatbotem: Efektivní a bezpečná finanční asistence

Autor: Copy General
14. 9. 2023

Velký bankovní dům nás požádal o vytvoření plně online komunikačního scénáře, který by usnadnil odložení splátek úvěrů v reakci na možné masivní propady příjmů způsobené pandemií covidu-19. Cílem projektu bylo efektivně a co nejrychleji odbavit velké množství klientů, kteří potřebovali odložit splátky svých úvěrů. 

Efektivní chatbot pro odložení splátek úvěrů 

S těmito požadavky jsme se rozhodli vytvořit a nasadit chatbotový systém pro odložení splátek úvěrů, který by přinesl významnou efektivitu a spokojenost klientů v době ekonomické krize. Mezi zadavatelovy hlavní požadavky patřily tyto body: 

  • Možnost identifikace klientů pomocí Bank ID nebo jiných bezpečnostních prvků, aby byla zajištěná bezpečnost a ověření jejich totožnosti. 
  • Varianta, aby si uživatelé mohli vybrat úvěr, u kterého chtějí odložit splátky, zejména pokud mají u banky vedených několik úvěrů. K tomu bylo třeba chatbota integrovat na cílové systémy, kde jsou uložené informace o úvěrech, což by umožnilo rychlý a snadný výběr. 
  • Chatbot by měl umět generovat personalizovaný dokument s potvrzením o odkladu splátek, který by byl vybavený podpisovým polem pro digitální podpis klienta. Uživatelé by posléze mohli dokument jednoduše podepsat na svém mobilním zařízení
  • Zajištění dokonalé evidence a archivace – chatbot automaticky uloží podepsanou kopii dokumentu a v případě potřeby zařadí dokument do fronty k hromadnému tisku a rozesílání poštou. 
  • V případě potřeby by měl nabídnout přesměrování komunikace na živého operátora, který by situaci řešil buď přes psaný komunikační kanál, nebo přes hlasový hovor, čímž by se zajistila rychlá asistence a řešení potřeb klientů. 

Problém: Covid a potřeba odložení splátek 

S nástupem pandemie covidu-19 se mnoho klientů banky dostalo do ekonomické tísně a potřebovalo odložit splátky svých úvěrů. Manuální řešení těchto požadavků bylo časově náročné a náchylné k chybám, což vedlo ke zpomalení procesů a snížení spokojenosti klientů. 

Řešení: Rychlé a snadné odložení splátek díky chatbotovi 

Implementovali jsme chatbotový systém pro odložení splátek úvěrů, který je integrovaný na webových stránkách a v mobilní aplikaci banky. Chatbot umožňuje klientům snadno a rychle odložit splátky svých úvěrů přes digitální podpis. Navrhli jsme ho tak, aby se klienti mohli identifikovat pomocí Bank ID nebo jiných bezpečnostních prvků. Následně mohou snadno vybrat úvěr, u kterého chtějí splátky odložit. 

Proces odložení splátek se zjednodušil tím, že chatbot nabízí předem nastavené možnosti délky odkladu splátek, ze kterých si klient může vybrat. Po vyplnění potřebných informací chatbot generuje personalizovaný dokument s potvrzením o odkladu splátek, včetně pole pro digitální podpis. Klient podepisuje dokument na svém mobilním zařízení a podepsaná kopie se uloží, případně se zařadí do fronty pro hromadný tisk a rozeslání poštou. Pokud klient narazí na problém nebo má specifické dotazy, chatbot mu umožňuje komunikaci s živým operátorem buď přes psaný komunikační kanál, nebo hlasový hovor. Všechny klientovy požadavky byly tedy splněné.  

Výsledek: Interní efektivita a soulad s předpisy 

Díky implementaci chatbotového systému klient dosáhl rychlé a efektivní reakce na potřeby svých klientů v době ekonomické krize způsobené pandemií. Nový plně online systém umožnil automatické odbavení velkého množství klientů v krátkém čase, což vedlo k výraznému zlepšení uživatelského zážitku. Integrace chatbota na cílové systémy zajistila interní efektivitu a soulad s vnitřními předpisy

Díky vizuálnímu modelovacímu nástroji byla implementace chatbota relativně snadná a umožnila rychlé nasazení nového scénáře bez značných technologických komplikací. Celkově bylo řešení aplikace umělé inteligence pro odložení splátek úvěrů úspěšné a přineslo významný přínos pro zadavatelskou společnost i pro její klienty. 

 

 

Kontaktujte nás

Jak pomáháme klientům s komunikací

Vytvořili jsme pro naše klienty službu, která jim usnadní vymáhání pohledávek. Řešení dodáváme jako managed service, kde veškeré komunikační prostředky a nástroje běží v naší režii a klient nám pouze poskytne data. 

V České republice patříme k jednomu z nejvýznamnějších poskytovatelů tiskových řešení. Máme přes 30 let zkušeností na trhu, 200 zaměstnanců a více než 2000 klientů. Dělíme se na 3 divize – CGOS, PLAN a PRINT. V této případové studii rozebereme, jak divize CGOS, která zajišťuje efektivní propojování tisku s digitálem, dodala divizi PRINT systém automatického odesílání personalizovaných narozeninových přání.

Ketodiet je retailová společnost, která prodává vlastní produkty a služby v oblasti redukce váhy, speciální výživy a výživového poradenství. S rozvojem firmy samotné musel zákonitě přijít i rozvoj komunikačního portfolia, protože stávající přestávalo stačit. A právě s tímto se na nás firma Ketodiet obrátila.  

>
© 2024 Copy General, Všechna práva vyhrazena.

Zásady zpracování osobních údajů

Nastavení cookies