Vymáhejte pohledávky snadno a efektivně

Autor: Copy General
30. 10. 2023

Vytvořili jsme pro naše klienty službu, která jim usnadní vymáhání pohledávek. Řešení dodáváme jako managed service, kde veškeré komunikační prostředky a nástroje běží v naší režii a klient nám pouze poskytne data. 

Cíle projektu 

Naším cílem bylo vytvořit pro klienty automatizovaný vícekrokový komunikační scénář, který odběratele upozorní na nesplacené pohledávky. A zároveň mu nabídne nízkoprahové možnosti okamžité úhrady pohledávky anebo další možnosti řešení. 

Ukázka vícekrokového scénáře

Používání služby na vymáhání pohledávek 

Začít používat službu je pro klienta velmi rychlé a snadné. Před jeho spuštěním od klienta potřebujeme pouze: 

 • předat data (obvykle dávkové zpracování, ale je možné i online), 
 • dohodnout jednotlivé kroky komunikačního scénáře včetně jednotlivých kanálů 
 • a připravit a odsouhlasit textaci. 

Scénář je možné obsluhovat přes rozhraní API – klient si tak může sám přidávat další adresáty k oslovení

Jaké komunikační kanály mohou klienti využít? 

Email 

Emaily odesíláme z delegované e-mailové adresy s korporátní identitou zadavatele a může obsahovat: 

 • Platební QR kód nebo odkaz s napojením na platební bránu. 
 • Personalizované přílohy – například s výpisem pohledávek nebo návrhem splátkového kalendáře a nastavením trvalého příkazu. 

SMS 

SMS zprávy mají omezený rozsah sdělení a mohou obsahovat: 

 • Odkaz na platební bránu (personalizované URL) nebo odkaz na personalizovanou micropage. 
 • Alfanumerický identifikátor zadavatele – maximálně 11 znaků, obvykle název společnosti. 

Kromě toho můžete nastavit SMS jako obousměrné, kdy adresát bude mít možnost na SMS odpovědět a spustit tak návazné automatizované procesy. 

Hlasové IVR – automaticky vytáčené hlasové hovory 

Obsah sdělení dokážeme personalizovat v reálném čase a může tak obsahovat například: 

 • oslovení klienta jménem, 
 • údaje o dlužné částce 
 • nebo popis možných způsobů úhrady pohledávky. 

Stejně jako v případě SMS i zde je možnost nastavení oboustranného scénáře, kdy klient bude moct do určité míry se systémem interagovat. Jak? Může se například identifikovat rodným číslem, dávat zpětnou vazbu ve formě ano/ne nebo třeba vybírat z možností 1–5. 

Tištěný dopis 

Tradiční metoda, která poskytuje možnost silné personalizace a platbu přes QR kód

Micropages 

Vytvoříme personalizovanou mikrostránku s interaktivními prvky pro zpracování složitějších procesů, jako je například: 

 • rozložení splacení pohledávky, 
 • rozporování pohledávky s možností přiložit dokumenty, 
 • žádost o konsolidace pohledávek  
 • a další. 

Jaké jsou výsledky? 

Konverzní poměr se pohybuje mezi 20–40 % v závislosti na typu pohledávky. 

Klient má nízké vstupní náklady a integrace není vůbec náročná. Zato návratnost investice je velmi slušná i u pohledávek, které jsou jinak velmi obtížně vymahatelné. 

Kontaktujte nás

Jak pomáháme klientům s komunikací

V České republice patříme k jednomu z nejvýznamnějších poskytovatelů tiskových řešení. Máme přes 30 let zkušeností na trhu, 200 zaměstnanců a více než 2000 klientů. Dělíme se na 3 divize – CGOS, PLAN a PRINT. V této případové studii rozebereme, jak divize CGOS, která zajišťuje efektivní propojování tisku s digitálem, dodala divizi PRINT systém automatického odesílání personalizovaných narozeninových přání.

Nové požadavky zákazníků vedly k potřebě nových komunikačních kanálů

>
© 2024 Copy General, Všechna práva vyhrazena.

Zásady zpracování osobních údajů

Nastavení cookies