Jak zvýšit průměrný open-rate o 30 %? Klíčem k úspěchu je standard BIMI

Technologie
27. 5. 2024

Máte pocit, že by vaše e-mailové zprávy měly mezi ostatními v přeplněných schránkách příjemců vyniknout hned na první pohled? Pokud ano, je tu pro vás řešení, které vám to umožní. Jedná se o inovativní nástroj, který nejen zvýší viditelnost vašich e-mailů, ale také podtrhne jejich autentičnost a důvěryhodnost. Chtěli byste se o technologii dozvědět více? Pak vzhůru do čtení našeho článku. 

  Jak zvýšit průměrný open-rate o 30 %? Klíčem k úspěchu je standard BIMI

Co je to DMARC? 

Začneme od píky. Nejdříve si tedy vysvětlíme, co je to DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance). Jedná se o klíčový standard pro autentifikaci e-mailů, jehož cílem je pomáhat doménám v ochraně proti zneužívání jejich identity v rámci e-mailové komunikace. Jeho hlavním cílem je ochránit organizace před zneužíváním jejich e-mailových adres a zvyšovat důvěryhodnost e-mailů, což má přímý vliv na zlepšení doručitelnosti. 

Proč je DMARC důležitý? 

 • Zvýšení bezpečnosti e-mailu: Chrání proti spoofingu (když například při e-mailové komunikaci vidíte známou adresu, ale ve skutečnosti e-mail posílá někdo cizí a pouze se za ni maskuje) a phishingu ověřováním, že odesílané e-maily pocházejí z oprávněných zdrojů. 
 • Ochrana značky a reputace: Tím, že zabrání zneužití vaší domény pro odesílání škodlivých nebo podvodných e-mailů, chrání dobré jméno vaší organizace. 
 • Snížení rizika útoků: Díky ověřování a reportům, které poskytuje, mohou organizace lépe identifikovat a reagovat na pokusy o podvod. 
 • Lepší správa e-mailového toku: Poskytuje detailní zprávy o tom, jak jsou e-maily autentifikované, což umožňuje lepší správu a optimalizaci e-mailových kampaní​​​​​​​​. 

Jak DMARC funguje? 

DMARC využívá další dvě metody e-mailové autentifikace – SPF (Sender Policy Framework) a DKIM (DomainKeys Identified Mail) – k ověření pravosti odesílatele e-mailu. Definuje pravidla, která mají přijímací servery aplikovat na e-maily, které neprojdou ověřením. Existují tři základní parametry DMARC politiky: 

 1. Žádná (none): E-maily, které neprojdou ověřením, se doručí, generují zprávy pro analýzu. 
 2. Karanténa (quarantine): Neověřené e-maily jsou přesunuty do karantény nebo označeny jako podezřelé. 
 3. Odmítnutí (reject): E-maily, které selžou v autentifikaci, se vůbec nedostanou k příjemci. 

Tip: Přečtěte si náš článek 7 klíčových faktorů při výběru e-mailingového nástroje

DMARC otevírá cestu pro implementaci nových technologií 

Implementace DMARC je nezbytný základ pro možnost nasazování nových technologií, jako je například AMP4email a BIMI. DMARC představuje standard v oblasti zabezpečení e-mailové komunikace, který je již povinný pro IPv6 (Internet Protocol verze 6). V budoucnosti bude stejně nezbytný i pro všechny ostatní e-mailové služby, shodně jako dnes nezbytné podepisování zpráv pomocí DKIM. 

Co je to BIMI? 

BIMI (Brand Indicators for Message Identification) je standard pro ověřování e-mailů, který umožňuje zobrazení loga vaší společnosti přímo vedle zprávy v inboxu. Jeho hlavním cílem je zlepšení viditelnosti a důvěryhodnosti e-mailů, zároveň posiluje povědomí o značce. Funguje na principu textového DNS záznamu (Domain Name System) uloženého na serverech, který – vedle ověřovacích metod jako SPF, DKIM a DMARC – signalizuje, že e-mail skutečně pochází od vaší společnosti. Na rozdíl od těchto metod BIMI přidává v přijatých zprávách vizuální prvek – logo firmy.  

Aby BIMI fungoval správně, je nutné mít nastavené ostatní ověřovací záznamy a logo ve formátu SVG (Scalable Vector Graphics). BIMI nabízí obchodníkům a marketérům způsob, jak zvýšit důvěru uživatelů v autenticitu jejich e-mailů a zároveň posílit brand, což vede k:  

 • lepšímu doručování e-mailů,  
 • vyšší open-rate  
 • a větší bezpečnosti. 

Zajímavost: Jedním z prvních podporovatelů BIMI byl Yahoo, včetně Yahoo Mail a AOL Mail. Značky, které se zapojily do beta programu BIMI pro Yahoo, zaznamenaly průměrný nárůst míry otevírání e-mailů o 10 %. 

Aktuálně podporuje standard BIMI hned několik hlavních e-mailových klientů. Gmail rozšířil svou podporu pro BIMI na všechny své uživatele v roce 2021 a na podzim 2022 integroval Apple podporu BIMI do MacOS a iOS16. Tato rozšířená podpora v oblasti e-mailových služeb podtrhuje, že se BIMI stal důležitým nástrojem pro značky, které chtějí zlepšit svou e-mailovou komunikaci

Jak BIMI funguje? 

 1. Aby organizace mohla využívat BIMI, musí mít nejprve správně nastavenou DMARC politiku pro svou e-mailovou doménu na úrovni „quarantine“ nebo „reject“. To zajišťuje, že jsou e-maily autentizované a chráněné proti spoofingu. 
 2. Organizace dále publikuje v DNS své domény BIMI záznam, který odkazuje na umístění loga ve specifikovaném formátu SVG. Tento záznam obsahuje také odkaz na VMC (Verified Mark Certificate), pokud je dostupný, což je certifikát ověřující, že logo patří dané organizaci. 
 3. Když e-mailový klient (např. Gmail, Yahoo! Mail, Outlook apod.) přijme e-mail od domény s platným DMARC a BIMI nastavením, vyhledá v DNS BIMI záznam a zobrazí logo organizace vedle e-mailu v uživatelském rozhraní. 

Tip: Zajímá vás, jak na to, aby vaše newslettery neputovaly do koše? Chcete znát náležitosti správného newsletteru? 

Dle čísel z článku Stripo.cz ukázala implementace BIMI výrazné celkové zlepšení metrik e-mailového marketingu. Významný dopad měl na míru otevření různých e-mailových klientů: 

 • Hotmail.com zaznamenal nárůst o 20,32 %, 
 • Gmail.com viděl pozoruhodné zvýšení o 44,09 %, 
 • Msn.com zažil nárůst o 17,25 %, 
 • Yahoo.com těžil z nárůstu o 41,04 %. 

Průměrné celkové zvýšení míry otevření napříč všemi doménami pak činilo 29,34 %​​. 

Nasazení BIMI pomocí Mailkitu a CGOS 

Pro nasazení BIMI je nezbytné dosáhnout nejvyšší úrovně nastavení DMARC, což e-mailový nástroj Mailkit zvládá díky svým možnostech v této oblasti. Tato synergie mezi DMARC a BIMI umožňuje uživatelům Mailkitu zvýšit bezpečnost svých e-mailových kampaní a současně posílit svou značku v digitálním prostředí. Ve spolupráci s divizí CGOS poskytuje nadstandardní služby v oblasti e-mailové autentizace a brandingu, přičemž se zaměřujeme na potřeby velkých, úspěšných a mezinárodně známých značek. Zde jsou některé z hlavních výhod, které tato spolupráce přináší: 

 • Zlepšení doručitelnosti e-mailů: Správné nastavení DMARC a BIMI může významně zlepšit doručitelnost e-mailů. To může vést k lepším výsledkům e-mailových marketingových kampaní, včetně vyšší míry otevření e-mailů. 
 • Komplexní řešení a dlouhodobá podpora: Společnost Mailkit nabízí nejen technické nastavení DMARC a BIMI, ale také průběžné sledování, analýzu reportů a konzultace. Tato dlouhodobá podpora zajišťuje, že e-mailové kampaně zůstanou optimálně nastavené a bezpečné i v průběhu času. 
 • Cenová dostupnost: Ve srovnání s konkurencí nabízí Mailkit služby za bezkonkurenční ceny, což umožňuje firmám všech velikostí využívat pokročilé technologie pro zabezpečení a branding e-mailů bez zbytečných finančních nároků. 
 • Expertní znalosti a mezinárodní uznání: Mailkit díky své dlouholeté přítomnosti na trhu a vývoji vlastní e-mailové platformy disponuje funkcemi v oblasti e-mailové bezpečnosti. Spolupráce s významnými mezinárodními partnery a účast na konferencích značce přináší uznání a zajišťuje, že její služby jsou v souladu s nejnovějšími globálními trendy a standardy. 

Tip: Chcete mít open-rate newsletterů nad 40 %? Zkuste A/B testování

Mailkit a implementace BIMI 

Díky své dlouholeté reputaci a přístupu k e-mailingu, který společnost Mailkit rozvíjí už 16 let, se firma stala exklusivním partnerem pro pilotní projekt nasazení BIMI v Gmailu pro celou Evropu. Společnost má významnou roli ve vývoji a implementaci nových technologií pro zlepšení e-mailové komunikace a bezpečnosti. 

Pro úspěšné nasazení BIMI v Gmailu je pro každou doménu vyžadovaný zmíněný VMC (Verified Mark Certificate). Platnost tohoto certifikátu je omezená na 1 rok. Cena za tento certifikát je stanovená na téměř 24 000 Kč za doménu, přičemž platbu vyžaduje vystavovatel certifikátu, nikoli Mailkit.  

Mailkit udržuje se společností Seznam.cz dlouholeté a úzké partnerství, což je ilustrované spoluzaložením webu www.dobryemail.cz. Spíše než nabízet certifikáty zdarma nebo s alternativními podmínkami uvažuje Seznam.cz o tom, že by účtoval poplatek v závislosti na tom, kolikrát je logo firmy zobrazené v e-mailových zprávách příjemců. Jinými slovy, místo pevného poplatku za používání certifikátu by firmy platily za viditelnost svého loga, což znamená, že čím více lidí uvidí logo v jejich e-mailu, tím více bude firma platit

Mailkit byl vybraný jako jeden z klíčových partnerů Seznamu pro zajištění a zpracování nasazení BIMI, což opět ukazuje na důležitou roli, kterou Mailkit hraje v ekosystému e-mailového marketingu a bezpečnosti v České republice i v Evropě. Toto partnerství a úzká spolupráce s významnými hráči v oblasti e-mailových služeb, jako jsou Gmail a Seznam.cz, umožňuje Mailkitu nejen předávat nejnovější informace a inovace svým zákazníkům, ale také se aktivně podílet na formování budoucnosti e-mailového marketingu a zabezpečení. 

Fakta a argumenty, proč si nechat technologie od Mailkitu implementovat: 

 • Mailkit a strategie ohledně BIMI: I když Mailkit neplánuje definovat a nabízet konkrétní službu přímo spojenou s BIMI, je připravený poskytnout podporu a konzultace pro ty, kteří mají zájem tuto technologii implementovat. Tento přístup umožňuje zákazníkům Mailkitu využívat přínosy BIMI bez nutnosti zavádět samostatnou službu, což může být cenově výhodnější a flexibilnější. Na stránkách společnosti najdete detailního Průvodce BIMI
 • Závislost BIMI na DMARC: Implementace BIMI vyžaduje dosažení nejvyšší úrovně nastavení DMARC, což je oblast, kde Mailkit nabízí své unikátní know-how a služby. Zákazníci tak dosáhnou nejen úspěšné implementace BIMI, ale i významného zlepšení své e-mailové bezpečnosti. 
 • Náročnost správy DMARC: DMARC analýza a správa vyžaduje čas a specifické znalosti, které Mailkit poskytuje. Firma potřebuje pouze jednu hlavní kontaktní osobu ze strany zákazníka, což zjednodušuje proces implementace a správy. 
 • Poplatek nehradí každý: Mailkit může zájemcům nabídnout placené konzultace ohledně správného postupu v jakékoli fázi, ovšem pokud s nimi zákazník řeší DMARC, pomůže jim s BIMI zdarma. 

Posilujte důvěru a ochraňujte svůj brand pomocí CGOS 

Bezpečnost a důvěryhodnost e-mailové komunikace jsou v současné době klíčové. Implementace DMARC a BIMI představuje významný krok k zabezpečení e-mailů, ochraně brandu a zlepšení komunikačních strategií. Je důležité, aby organizace neustále sledovaly a aktualizovaly své e-mailové strategie. Zůstanou tak konkurenceschopné a chráněné před neustále se vyvíjejícími hrozbami. 

E-mail marketing představuje nezbytný nástroj pro eCommerce a B2B komunikaci, který umožňuje firmám efektivně komunikovat se svými zákazníky, informovat je o novinkách, akcích nebo jen posílit vzájemné vztahy. V CGOS nabízíme komplexní řešení od strategie a implementace přes správu kampaní až po automatizaci, které jsou navržené tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám vašeho podnikání. Kontaktujte nás a najdeme pro vás nejvhodnější řešení. 

Sdílet článek na sociálních sítích: > > >
Kontaktujte nás

Další články

Ve světě finančních technologií se platební služby neustále vyvíjejí, inovují a přinášejí řadu trendů. Tyto změny přetvářejí možnosti transakcí a představují jedinečné příležitosti pro podniky ke zlepšení komunikace s klienty a zákaznického zážitku (Customer Experience, nebo také CX). V tomto článku se tímto nejnovějším vývojem budeme zabývat a prozkoumáme, jak může být plynule integrovaný do IT procesů a obchodních strategií. Zaměříme se přitom na roli konzultačních služeb. 

Začalo to digitálními hodinkami (dnes se jim říká „smart watch“), pak jsme začali posílat digitální dopisy (e-maily) a dnes už máme i digitální boty a ve virtuálním světě trávíme někdy víc času než v tom skutečném. Dokážeme se ale v digitálním světě vůbec správně a náležitě podepsat? Přečtěte si, jak vytvořit digitální podpis, který bude snadný, bezpečný a významně urychlí vaše administrativní procesy.

>
© 2024 Copy General, Všechna práva vyhrazena.

Zásady zpracování osobních údajů

Nastavení cookies