Data governance – klíč k zajištění ochrany a bezpečnosti dat

Data a analytika
13. 5. 2024

Firmy jsou čím dál tím závislejší na informacích a jejich zpracování. Data tak patří k tomu nejcennějšímu, co společnosti mají. K zajištění bezpečnosti a ochrany dat ve firmách je naprosto klíčová správa dat neboli data governance. Připravili jsme si pro vás představení konceptu data governance a jeho role v ochraně a bezpečnosti dat.

Data governance – klíč k zajištění ochrany a bezpečnosti dat

Data governance: Co to je?

Definice data governance (správy dat) je následující: jde o soubor pravidel, procesů, podnikových pojmů, metrik i odpovědných osob pro řízení celého životního cyklu dat v dané organizaci. Řeší se tedy všechny procesy týkající se dat a oprávnění, která se k nim vážou. Smyslem je zajistit důvěryhodnost a dostupnost veškerých dat napříč celým jejich životním cyklem. K dalším cílům dle Centra pro výzkum podnikových aplikací patří následující:

  • zavedení interních pravidel pro práci s daty,
  • zefektivnění interní a externí komunikace,
  • snížení nákladů,
  • dodržování požadavků na compliance,
  • minimalizace rizik.

 

Proč je správa dat důležitá?

Efektivní správa dat zajišťuje, že jsou data ve firmě konzistentní a důvěryhodná a nebudou zneužitá třetími stranami. V poslední době se na správu dat klade čím dál tím větší důraz. A není také divu. V současnosti organizace čelí výzvám souvisejícím s nutností dodržování předpisů o ochraně osobních údajů a stále více se spoléhají na analýzu dat, která jim pomůže optimalizovat firemní operace.

 

Jak by měla vypadat efektivní správa dat ve firmě?

Dobře navržená správa dat by měla zahrnovat různé role s různými odpovědnostmi. Měla by také dokázat zodpovědět následující otázky:

  • Kdo může ve firmě pracovat s daty?
  • Které akce může s daty provádět a jakými metodami?
  • S jakými informacemi je může vykonávat, kdy a za jakých okolností?

 

Pilíře data governance

Aby správa dat plnila svou úlohu, musí stát na několika základních pilířích. Nezbytné je správně stanovit pravidla a zásady, které definují, jaká data jsou důležitá, kdo je za ně zodpovědný a jakým způsobem mají být chráněná. Dalším pilířem jsou procesy, které definují postupy, jakými se data sbírají, ukládají a analyzují. V data governance hraje významnou roli i organizační struktura, která zahrnuje identifikaci klíčových odpovědných osob. Posledním pilířem jsou technologie, s jejichž pomocí je možné podporovat sběr, ukládání, analýzu a zabezpečení dat.

 

Rizika, která hrozí, pokud data governance nemáte

Co všechno se může stát, pokud data governance ve své firmě neřešíte? Rizik je celá řada. Data nemusí být dostatečně kvalitní, mohou být nepřesná nebo zastaralá a může také docházet k vytváření duplikátů dat, které jde ruku v ruce se zvýšenými náklady. Pokud nebudete řešit správu dat nebo správa dat nebude dostatečně efektivní, hrozí, že zaměstnanci budou trávit hledáním a korekcí dat velkou část pracovní doby, což značně zpomalí jejich práci. V případě neaktuálních dat se může také stát, že na jejich základě učiníte nesprávná rozhodnutí, která mohou vést k finančním ztrátám. V neposlední řadě může vést absence data governance ve firmě ke zvýšenému riziku úniku dat.

 

Implementace data governance

Při implementaci data governance je zásadní mít jasně definované cíle, které jsou měřitelné. Prvním krokem implementace je porozumění požadavkům a potřebám dané společnosti. Klíčová je podpora C-level managementu ve společnosti od samotného počátku nasazování data governance a dostatečná informovanost vedení organizace. Je také nezbytné, aby byly pokryty všechny datové domény a aby veškerá data prošla řádnou dokumentací. Pro udržení transparentnosti a spolupráce v rámci organizace je nutná komunikace s vlastníky dat a zainteresovanými stranami. K efektivní správě a využití dat ve společnosti jsou pak klíčové jasné procesy.

 

Role data governance v omnichannel komunikačním centru

Jak už jsme nastínili v úvodu, na data governance se dnes klade velký důraz v mnoha firmách napříč celým světem. Výjimkou není ani naše společnost CGOS (Copy General Onsite Services), která se zabývá efektivním propojením tisku s digitálem. K našim službám mimo jiné patří omnichannel neboli omnikanálové komunikační centrum - nový trend v oblasti e-commerce. Umožňuje propojit veškeré komunikační kanály zákaznického centra do jediného nástroje, jinými slovy sjednocuje komunikaci firem s klienty na jednom místě.

Tip: Víte, co je to omnichannel a proč ho implementovat do zákaznického centra?

 

Omnichannel komunikační centrum a data governance

Asi už správně tušíte, že je omnichannel komunikační centrum nedílně spjato s velkým množstvím zákaznických dat, které je třeba pečlivě zabezpečit. O bezpečí dat se s naší společností vůbec bát nemusíte. Naše řešení jsou plně v souladu s předpisy pro ochranu osobních dat a jsou také certifikovaná pro zpracování finančních a zdravotních údajů koncových klientů. Naše společnost touto službou již pomohla řadě zákazníků. Aplikujeme principy data governance v rámci omnichannel komunikačního centra, což přispívá k efektivní a bezpečné komunikaci s klienty. Jedná se například o tyto zákazníky:

Tip: Přečtěte si více o automatizaci v omnichannel komunikaci a maximalizaci efektivity.

 

Kdo je data governance manager a jaká je jeho úloha?

Klíčovým člověkem v souvislosti se správou dat je data governance manager, který je zodpovědný za vedení a koordinaci činností správy dat, ke kterým patří například hodnocení kvality dat, kategorizace dat, vedení dat, správa dat, zabezpečení dat nebo etika dat. Data governance manager spolupracuje se zúčastněnými stranami, jako jsou vlastníci dat, datoví analytici nebo datoví inženýři. Pomáhá jim porozumět jejich datovým potřebám a očekáváním v souladu s cíli a strategiemi organizace. Efektivní řízení datové správy prostřednictvím data governance managera může výrazně přispět k lepší ochraně dat.

 

Systémy řízení databází (DBMS)

O efektivní ukládání, modifikaci a výběr velkého množství dat se starají systémy řízení databází, známé také pod zkratkou DBMS (Database Management System). Tyto systémy, které tvoří mezivrstvu mezi aplikacemi a uloženými daty, jsou v současné době nedílnou součástí především podnikových aplikací s vícevrstvou architekturou. K nejznámějším systémům řízení databází patří například mySQL, DB2, Oracle Database nebo PostgreSQL.

Tip: Mohlo by vás zajímat, jak zajistíte bezpečnost dat v cloudu?

 

Data governance a řízení rizik

Správa dat je jádrem řízení podnikových rizik. Řízením rizik se rozumí soubor činností a opatření, které umožňují snížit ztráty a případně také jiné následky, které jsou vyvolané rizikovými událostmi. Rizika jsou nedílnou součástí každé lidské činnosti a je s nimi nutné v organizacích počítat a systematicky k nim přistupovat tak, aby namísto hrozby představovaly spíše výzvy. Data governance a řízení rizik představují dvě klíčové disciplíny, které mají zásadní vliv na efektivní a bezpečné řízení dat v organizacích.

 

Závěr

Data governance je zásadní prvek, který zajišťuje důvěryhodnost, dostupnost a bezpečnost dat. Jeho principy aplikujeme rovněž v rámci našeho omnichannel komunikačního centra. Ozvěte se nám a vyzkoušejte jeho demoverzi. Optimalizace klientské komunikace s bezpečnou správou dat je naší doménou už 20 let, během kterých jsme získali důvěru těch nejznámějších firem na trhu.

Sdílet článek na sociálních sítích: > > >
Kontaktujte nás

Další články

Mapování zákaznické cesty a analýza sentimentu jsou metody, které se skvěle doplňují. Analýza sentimentu vám pomůže pochopit, jak se zákazníci cítí, a mapa zákaznické cesty odhalí, ve které fázi se tak cítí. Díky tomuto vhledu vylepšíte své produkty a služby a nabídnete zákazníkům lepší zážitek, což povede k růstu vašeho podnikání.

Znát budoucí nákupní chování zákazníka je snem snad každého obchodníka. Pomáhá totiž s lepším plánováním a s rozvojem služeb. Díky strmému vývoji datové analýzy nemusí zůstat jen u snění. Zjistěte, co se skrývá pod pojmem prediktivní analýza a jak vám poslouží při modelování budoucího chování (nejen) zákazníků.

>
© 2024 Copy General, Všechna práva vyhrazena.

Zásady zpracování osobních údajů

Nastavení cookies